Art.Nr.: B1419

BIO URNE
Motiv: Blumenbukett
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0