Art.Nr.: B1531

BIO URNE
Motiv: Blumenranke
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0