Art.Nr.: B1540

BIO URNE
Motiv: Bukett
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0