ART.NR.: B1610

BIO URNE
Motiv: Japan
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0