Art.Nr.: B1525

BIO URNE –
Motiv: Hamburg
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0