Art.Nr.: B1518

BIO URNE –
Motiv: Paris
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0