Art.Nr.: B1514

BIO URNE
Motiv: London
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0