Art.Nr.: B2224

BIO URNE
Motiv: Taube
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0